Perfekt samspel av alla komponenter inom linjärteknik

Automatiserade projekt kräver en optimal avstämning av linjärenheter, motor, växellåda och styrning för att uppnå den bästa möjliga processeffektiviteten.
Denna gratis handbok belyser de viktigaste komponenterna i fråga om drivteknik för maskiner: Elmotorer, växellådor och styrningar.
Handboken förklarar också hur automatiserade lösningar idag kan tack vare teknikens framgångar planeras snabbare, integreras enklare och tas problemfritt i drift.  

 
 
 

Följande hittar du i den gratis handboken ”Automation in der Industrie II”:

 • Elmotorer
  De viktigaste detaljerna om de specifika fördelarna med likströmmotorer samt relevanta typer av trefasmotorer: asynkronmotorer, synkronmotorer och stegmotorer.
 • Växlar
  Hitta den bästa byggformen för växellådan beroende på den transmission som behövs och det utrymmet som finns till förfogande för bygget.
 • Givarsystem
  Beroende av produktionsmiljö är olika system för korrigering av fel genom glidning och för bästa exakthet vid styrning av linjäreneheter tillgängliga.
 • Styrningar
  Varför övergången mellan regler- och styrteknik är flytande och varför en överordnad SPS ofta inte behövs längre.
 
 
 
 

item Industrietechnik är pionjär och världsledande på byggsystem för industriella tillämpningar.

 • Erfarenhet
  Sedan 1976 utvecklar och distribuerar item lösningar för bygge av maskiner, verkstadsinredningar och anläggningar.
 • Urval och tillgänglighet
  Produktutbudet omfattar mer än 3 000 högvärdiga komponenter som snabbt blir tillgängliga tack vare modern logistik.
 • Allt för den moderna produktionen
  Med item konstruerar du maskinstativ, arbetsplatser, automatiseringslösningar och lean-production-tillämpningar.
 

Moderna automatiserade lösningar är kostnadseffektiva eftersom de minimerar kostnaderna för planering, montering och idrifttagning. Dra nytta av automatiseringens fördelar för många användningsändamål inom industrin och skapa dig en konkurrensfördel.

Öka din kunskap med den gratis handoken om automatisering inom industrin:

 
Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fält Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fält